Rozkład Dnia

Ramowy rozkład dnia dzieci młodszych- I gr.

Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00

                         

630– 800

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne oraz spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.
800– 830 Swobodne zabawy dzieci.

Kształtowanie umiejętności społecznych.

830– 910 Przygotowanie do śniadania i śniadanie. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, kształtowanie nawyków żywieniowych.
910– 930 Programowe zajęcia dydaktyczne. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
930– 1000 Swobodne zabawy dzieci w ośrodkach zabawy. Rozwijanie zdolności i zainteresowań.
1000– 1130 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w tym zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa.
1130– 1230 Przygotowanie do obiadu i obiad. Zabiegi higieniczne.                                  Czynności samoobsługowe. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
1230-1400

 

Przygotowanie do odpoczynku. Odpoczynek na leżakach. Kształtowanie czynności samoobsługowych.
1400– 1445 Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.
1445– 1700 Podsumowanie dnia. Rozchodzenie się dzieci. Dowolna działalność dzieci. Praca indywidualna- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz wpieranie rozwoju dzieci według indywidualnych programów pracy. Czynności organizacyjne, opiekuńcze.

j. angielski- poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek     religia- poniedziałek i czwartek

 rytmika – wtorek i czwartek

Ramowy rozkład dnia dzieci starszych- II gr.

Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00

630– 800 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne oraz spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.
800– 830 Swobodne zabawy dzieci. Kształtowanie umiejętności społecznych.
830– 900 Przygotowanie do śniadania i śniadanie. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowanie. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, kształtowanie nawyków żywieniowych.
900– 1000 Programowe zajęcia dydaktyczne.                                                                    Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
1000– 1030 Swobodne zabawy dzieci w ośrodkach zabawy.                                                 Rozwijanie zdolności i zainteresowań.
 

1030– 1130

Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w tym zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa.
 

1130– 1230

Przygotowanie do obiadu i obiad. Zabiegi higieniczne.                                  Czynności samoobsługowe. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
1230– 1400 Zabawy relaksacyjne, zabawy swobodne, gry i zabawy na powietrzu, praca indywidualna i w małych grupkach, rozwijanie zainteresowań.
 

1400– 1430

 

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.
 

1445– 1700

Podsumowanie dnia. Rozchodzenie się dzieci. Dowolna działalność dzieci. Praca indywidualna- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz wpieranie rozwoju dzieci według indywidualnych programów pracy. Czynności organizacyjne, opiekuńcze.

j. angielski- cztery razy w tygodniu                                       religia- poniedziałek i czwartek 

rytmika – wtorek i czwartek