Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną tworzą wykształcone i doświadczone nauczycielki dla których praca z dziećmi jest pasją oraz wyzwaniem, któremu starają się sprostać w najwyższym stopniu. Dlatego też ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, warsztatach, a także seminariach wymiany doświadczeń dla nauczycieli.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor

mgr Anna Taracha – nauczyciel dyplomowany. Pani dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w poniedziałki i środy w godz. 13.00 – 17.00 w grupie Maluszków.

Grupa I – Maluchy

mgr Małgorzata Mroczkowska-Chwedeczko – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Pietrzak – nauczyciel dyplomowany

Grupa II – Starszaki

mgr Maryla Dworak – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Mroczkowska-Chwedeczko – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele wspomagający

mgr Agnieszka Skwarek – nauczyciel mianowany, rytmika

mgr Agnieszka Dżaman – nauczyciel kontraktowy, katecheta

mgr Aleksandra Kuryło – nauczyciel kontraktowy, logopeda

mgr Kinga Całus-Dąbrowska – nauczyciel – psycholog

mgr Iwona Wierzchowska – nauczyciel – pedagog specjalny

Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej:

język angielski: II gr.- 30 min. codziennie; I gr. – 15 min. 4 x w tyg.

nauczyciel: mgr M. Mroczkowska – Chwedeczko

Nasi nauczyciele:

  • Podmiotowo i indywidualnie traktują każde dziecko podążając za jego potrzebami, predyspozycjami oraz wrodzonym potencjałem;
  • Szanują godność dziecka jako osoby, w pełni je akceptują i uznają jego prawa;
  • Wspierają wszechstronny i integralny rozwój dziecka w sferze: psychicznej, fizycznej, społeczno- emocjonalnej, kulturowej i duchowej;
  • Wyzwalają w dziecku kreatywność i twórczą postawę poprzez stwarzanie warunków do wyrażania swoich emocji oraz różnorodnych form ekspresji;
  • Aktywizują, a także rozwijają u dzieci refleksyjność oraz samodzielność myślenia poprzez umożliwianie wyrażania własnych myśli i opinii;
  • W stosunku do dziecka cechują się życzliwością, wyrozumiałością, cierpliwością, a także konsekwencją;
  • Współpracują z rodzicami w duchu partnerstwa i zaufania celem stworzenia dziecku spójnego środowiska wychowawczego.