Programy

Realizujemy programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 14.02.2017r.

 Programy wiodące:

 • ,,Nasze Przedszkole” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska wyd. Mac Edukacja
 • ,,I love Boo”- program do nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej E. Wodzicka- Dondziłło wyd. Mac Edukacja

Programy wspomagające:

 • ,,Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
 • ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
 • ,,English with little ant” program do nauki j. angielskiego w przedszkolu K. Janiszewska- Gold
 • „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego
 • „Wiem, czuję, rozumiem” – wychowanie do wartości

Ponadto w pracy wychowawczo- dydaktycznej wykorzystujemy innowacyjne i aktywizujące metody oraz koncepcje pedagogiczne:

 • Plan daltoński
 • Twórcza adaptacja koncepcji Celestyna Freineta
 • Wybrane elementy metod: ruch rozwijający Sherborne, kinzejologia edukacyjna P. Dennisona, gimnastyka twórcza R. Labana, improwizacja  muzyczno- ruchowa C. Orffa, zabawy fundamentalne, metoda projektów, zabawy heurystyczne, fitness terapeutyczny
 • „Dyscyplina bez nakazów” – terapia muzyką i ruchem