Koncepcja Daltońska

logo Polskiego Stowarzyszenia Dalton

Praca według planu daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Nauczyciel przedstawiając dzieciom zwizualizowane na tablicy wyzwania, stymuluje wychowanków do niezależności w myśl słów prekursorki planu daltońskiego -Helen Parkhurst:

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”.

Główne zasady planu daltońskiego:

Samodzielność – dziecko na podstawie wskazówek nauczyciela stara się rozwiązać postawiony problem, próbuje, szuka własnych źródeł wiedzy, traktuje nauczyciela jako partnera, od którego może otrzymać wskazówkę.

Odpowiedzialność – dziecko samo decyduje o sposobie, czasie, tempie, kolejności rozwiązywania zadań, ponieważ za wolnym wyborem stoi odpowiedzialność przed nauczycielem i innymi dziećmi w grupie.

Współpraca -dziecko ma działać i poszukiwać a nie sięgać po gotowe rozwiązania, ma badać świat i uczyć się wyciągać wnioski.

Koncepcja Daltońska w Przedszkolu Nr 81 w Lublinie: PREZENTACJA