Projekty edukacyjne

Realizujemy następujące projekty:

Polsko- szwajcarski program przeciwdziałania otyłości u dzieci i promowania aktywności fizycznej- KIK 34

Cel strategiczny projektu: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy i młodzieży.”– propozycja edukacji zdrowotnej dla szkół i przedszkoli. 

,,Szkoła promująca zdrowie”

Cel strategiczny projektu: ,,Kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz         podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych”.

,,Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Cel strategiczny projektu: ,,Wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników”.

,,Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

 Cele strategiczne: Wspieranie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, dostarczanie najnowszej wiedzy z zakresu żywienia dzieci.

Ponadto wdrażamy programy edukacyjne:

,,Bezpieczne Dziecko- Bezpieczne Przedszkole”program pod patronatem Parlamentu RP

Cel programu: ,,Wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w palcówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw w kontakcie z przyrodą, w tym- zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi, etc.”.

,,Mamo, tato wolę wodę”program Żywiec Zdrój

Cel programu: ,,Podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci”.

,,Akademia Aquafresch”- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków

Cel programu: ,,Profilaktyka próchnicy zębów poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków higieny jamy ustnej”

„Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program edukacji ekologicznej

Cel programu: „Nauka podstawowych zasad ekologii, szacunku dla przyrody, dowiadywanie się na czym polega aktywny wypoczynek  i dlaczego warto jeść warzywa i owoce

„Czyściochowe przedszkole” – ogólnopolski program higieniczny

Cel programu: „Nauka dobrych nawyków higienicznych”

Ponadto realizujemy liczne wewnątrzprzedszkolne projekty edukacyjne i wychowawcze sprzyjające wielostronnemu i harmonijnemu rozwojowi osobowości dzieci, w tym m.in.:

 • „Niezwykły gość”- spotkania z interesującymi ludźmi;
 • „Dzień inny niż wszystkie”– nietypowe święta w przedszkolu;
 • Bezpieczny przedszkolak”- cykl zajęć z udziałem służb mundurowych;
 • „Jak to działa?”- warsztaty i pokazy prowadzone przez ekspertów;
 • „Przedszkolaki w bibliotece”– cykliczne zajęcia edukacyjne w bibliotece;
 • „Mam talent”– udział w konkursach, festiwalach, przeglądach plastycznych,   muzycznych, tanecznych oraz recytatorskich umożliwiających prezentację osiągnięć i uzdolnień.
 • ,,Przedszkolne kulinaria”– warsztaty kulinarne
 • „Mali eksperci” – prezentacja zdobytej z rodzicem wiedzy na forum grupy (temat dowolny)

Bierzemy udział w akcjach charytatywnych:

 • ,,Marzycielska Poczta”;
 • ,,Dary dla lubelskiego schroniska dla zwierząt”;
 •  Zbieranie nakrętek dla chorego Olka