Rekrutacja

(ostatnia aktualizacja strony: 13 luty 2023r.)

Informacja o rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do Przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 dla dzieci przystępujących do naboru odbędzie się w terminie

od 27 lutego do 10 marca 2023r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji – plik do pobrania

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/ (otwarcie strony dla rodziców 15.02.2023r.)

Ważne informacje:

  • Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów
  • Zarządzenie nr 122/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin
  • Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin

Informacja dla Rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne: składanie deklaracji o kontynuacji trwa do 20 lutego 2023r. (do godz 12.00). Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.