Przedszkole Nr 81 w Lublinie

Przedszkole mieści się w wielorodzinnym budynku przy ul. Wyżynnej 10,  usytuowanym w centrum osiedla ,,Górki” na Czubach, z dala od miejskiego zgiełku i hałasu. Plac wokół przedszkola jest ogrodzony i bezpieczny dla dzieci. Osiedlowy plac zabaw z którego korzystają nasze przedszkolaki mieści się w pobliżu placówki, jest ogrodzony oraz atrakcyjnie dla dzieci wyposażony.

Niewątpliwym atutem usytuowania przedszkola jest  bliskość obszarów rekreacyjnych tj. Park im. Jana Pawła II, las, łąka, rzeka, które stwarzają specyficzny mikroklimat oraz doskonałe możliwości kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych, a także poznawania różnych środowisk przyrodniczych przez cały rok.

Przedszkole składa się z 2 zróżnicowanych pod względem wieku dzieci oddziałów do których uczęszcza łącznie 50 dzieci (po 25 dzieci w każdej z grup).

Grupa I ,,MALUSZKI”  to oddział dzieci 3 i 4 letnich.  Codzienne zabawy i zajęcia odbywają się w ,,Sali Błękitnej”

Grupa II ,,STARSZAKI” to oddział dzieci 4 i 5 letnich. Codzienne zabawy i zajęcia odbywają się w ,,Sali Słonecznej”

W każdym oddziale pracują 2 nauczycielki w systemie zmianowym oraz pomoc nauczyciela w grupie młodszej. Ponadto, w każdej grupie pracę opiekuńczą wspiera woźna oddziałowa.

Przedszkole dysponuje bogatą bazą pomocy i środków dydaktycznych, w tym sprzętem audiowizualnym, który jest wykorzystywany w codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej celem podniesienia efektywności oraz atrakcyjności procesu dydaktycznego.

Nasze przedszkole jest niewielkie, przez co stwarza wychowankom przyjazne, bezpieczne i kameralne warunki. 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00