13 lut

Dzieci kontynuujące naukę

Szanowni Rodzice

W związku ze zbliżającym się naborem do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 prosimy o złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (dotyczy rodziców, którzy jeszcze ich nie donieśli) najpóźniej do 20 lutego do godziny 12.00. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie przedszkola i u pań nauczycielek. Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.