Oferta

W pracy wychowawczo- dydaktycznej koncentrujemy się na indywidualnym rozwoju dziecka, jego możliwościach oraz potrzebach. Integralny i harmonijny rozwój wspieramy wielokierunkowo zgodnie z teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Kładziemy nacisk na wyzwalanie w dziecku aktywności, kreatywności, a także samodzielności w myśleniu i działaniu. Przy wsparciu pedagoga, psychologa oraz logopedy wnikliwie obserwujemy i diagnozujemy dziecko, tak, by rozwijać i promować jego talenty, a także korygować i kompensować ewentualne deficyty.

Dużą wagę przywiązujemy do kwestii promocji zdrowia i aktywnego trybu życia.  Dlatego też wdrażamy programy i projekty o charakterze profilaktyki zdrowotnej, m.in.: „Polsko- szwajcarski program przeciwdziałania otyłości u dzieci i promowania aktywności fizycznej- KIK 34” oraz  „Szkoła promująca zdrowie”.

Troszczymy się o przyjazny klimat i optymalne warunki do partnerskiej współpracy z rodzicami. Bierzemy udział w projekcie „Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Stale podnosimy standardy bezpieczeństwa przystępując do konkursu „Bezpieczne przedszkole”.

Wdrażamy liczne projekty edukacyjne, wychowawcze, ekologiczne gwarantujące wielostronny i integralny rozwój osobowości dzieci.

Naszym przedszkolakom zapewniamy:

 • Bezpieczne, kolorowe i funkcjonalnie urządzone pomieszczenia spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny.
 • Ośrodki (kąciki) zainteresowań wyposażone- zgodnie z teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera- w pomoce i zabawki stymulujące rozwój umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.
 • Naukę j. angielskiego w ramach podstawy programowej;
 • Wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: mających trudności w osiągnięciu gotowości szkolnej, wykazującym fragmentaryczne deficyty oraz uzdolnionych i wykazujących określone zainteresowania;
 • Promocję talentu poprzez przygotowanie do udziału w różnorodnych konkursach, przeglądach, turniejach oraz występach artystycznych, a także innych działaniach wg. pomysłu dziecka;
 • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną znającą m.in. potrzeby lokalnego środowiska.
 • Troskliwą opiekę oraz życzliwą postawę personelu zaangażowanego w tworzenie przyjaznej i domowej atmosfery.
 • Smaczne, pełnowartościowe wyżywienie składające się z trzech posiłków przygotowywanych w przedszkolnej kuchni według aktualnych norm i zaleceń żywieniowych.
 • Systematycznie prowadzone zajęcia: gimnastyka ogólnorozwojowa o charakterze profilaktycznym, rytmika, warsztaty kulinarne.
 • Liczne wycieczki edukacyjne np. do biblioteki, schroniska dla zwierząt, pizzerii, straży pożarnej, policji, salonu samochodowego, muzeum, kina, teatru, domu kultury, gabinetu stomatologicznego, a także spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie placówki.
 • Korzystanie z bogatej oferty imprez oferowanych przez różne instytucje, jak na przykład: teatrzyki, koncerty muzyczne, pokazy chemiczne, fizyczne;
 • Kompleksowe i solidne przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

Rodzicom zapewniamy:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki;
 • Pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych;
 • Możliwość obserwacji zachowań dziecka w grupie poprzez udział w zajęciach otwartych;
 • Udział w różnorodnych uroczystościach i imprezach artystycznych w wykonaniu dzieci;
 • Udział w warsztatach edukacyjnych.

Zajęcia dodatkowe w ramach pracy wychowawczo- dydaktycznej:

 • język angielski – 4 razy w tygodniu – 15 min maluszki, 30 min grupa starsza
 • rytmika – 2 x w tygodniu;
 • warsztaty kulinarne – 1 x w  miesiącu;
 • zajęcia z logopedą dla dzieci wymagających terapii w zakresie sprawności artykulacyjnej- 2 x w tygodniu.

 Zajęcia deklaratywne (na prośbę rodziców):

 • taneczne (różne style taneczne) – 2 x w tygodniu;
 • religia- 2 x w tygodniu;
 • gra na bębnach- 1 x w tygodniu
 • machinarium – 1 w tygodniu
 • zajęcia sportowe – 1 w tygodniu

Organizujemy:

 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przybyłych do przedszkola;
 • Uroczyste ,,Pasowanie na Przedszkolaka”;
 • Atrakcje z okazji ,,Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka”;
 • Przedszkolne uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 XI oraz
  Konstytucji 3 V;
 • Zabawę andrzejkową;
 • Spotkanie z Mikołajem;
 • Spotkanie wigilijne;
 • Bal karnawałowy;
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 • Powitanie Wiosny;
 • Uroczystość z okazji Dnia Rodziny;
 • Atrakcje z okazji ,,Dnia Dziecka”.