Podstawa programowa

 Obowiązujący akt prawny:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia         14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356