Szkoła Promująca Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w 47 krajach Europy – w Polsce od 1991 r.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:

* edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
* etos zdrowia w szkole, to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły promującej Zdrowie:

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie iw społeczności lokalnej,
– zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
– umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
– zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
– włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły lub placówki z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
– wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
– włączenie do działań rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia.

Nasze przedszkole ubiegało się o przynależność do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin, przystąpiło do działań Szkoły Promujących Zdrowie w dniu 01.10.2015r. Wniosek o nadanie Miejskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie został złożony w dniu 18.11. 2016r. W 2017 roku otrzymaliśmy Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie.